Zoom

  • Increase
  • Decrease

Current Zoom: 100%

  • Home / 
  • Maidir ÚAO 

Maidir ÚAO

Faisnéis maidir leis an ÚAO

Is comhlacht reachtúil pleanála agus forbartha beartais don ardoideachas agus do thaighde in Éirinn atá san Údarás um Ard-Oideachas.  

Fáilte romhat chuig suíomh gréasáin an Údaráis um Ard-Oideachas (ÚAO). Is é ról an ÚAO córas ardoideachais a chruthú a dhéanann uasmhéadú ar dheiseanna agus a chinntíonn eispéireas ar ardchaighdeán do mhic léinn. Ní féidir leis an ÚAO agus leis an gcóras ardoideachas a bhfreagrachtaí don indibhidiúil, don sochaí agus don gheilleagar a chomhlíonadh ach leis an mac léinn a chur i gcroílár gach gníomhaíochta. Is é an ÚAO an t-údarás reachtúil cistiúcháin do na hollscoileanna, na hinstitiúidí teicneolaíochta agus roinnt institiúidí ainmnithe eile agus is é an comhlacht comhairleach don Aire Oideachais agus Scileanna é maidir leis an earnáil ardoideachais. 

 
SOCIAL & COMMUNITY
hea facebook